Ważne: po tym, jak naciśniesz przycisk Dołącz, aplikacji Java, zostanie wyświetlony monit o zaufanie do witryny internetowej i uruchomić aplet przed nawiązaniem połączenia z serwerem IRC, proszę zaznaczyć i pracować, jak pokazano poniżej, aby uniknąć ostrzeżenia w przyszłości

About