To pytanie codziennie zadają dziesiątki użytkowników Internetu, którzy zdecydowali się, łamiąc swoją nieśmiałość, spróbować zapoznać się w końcu z kimś przez Sieć

About