Udostępnianie zdjęć, filmów i plików (Mb) na Skype i szybko znaleźć treści w aplikacji»galeria»rozmów»

Uchwycić cenne chwile połączenia Skype z przyjaciółmi lub zapisz ważne spotkanie z kolegami

Dzwoń na telefony stacjonarne i telefony komórkowe z całego świata w bardzo atrakcyjnych cenach z pomocą Skype a.

Uzyskać lokalny numer telefonu w innym kraju lub regionie, i odbierać połączenia w Skype

Nie ma połączenia z numerami telefonów alarmowych Skype nie zastąpi zwykłego telefonu i nie może być używany do połączenia z numerami telefonów alarmowych

About